Pogoji poslovanja

A. ORGANIZATOR

Prireditev je organizirana iz strani športne agencije  - Eurofest d.o.o., Ulica 15. maja 21 , 6000 Koper - Capodistria, Slovenia.

Namestitev za udeležence je mogoča samo preko organizatorja!

 

B. PRIJAVNINA

Prijavnina znaša:

  • 130€, če je plačana pred 25.11.2017
  • 150€, če je plačana do 25.1.2018
  • 170€, če je plačano po 25.1.2018

Ekipa je uradno prijavljena, ko plača prijavnino in 20% zneska namestitve in prehrane. Vsa plačila se vršijo na transakcijski račun podjetja EUROFEST d.o.o.:

IBAN SI56 10100 – 0038644698 // SWIFT: BAKOSI2X

  

C. PLAČILO PAKETA (NAMESTITEV, HRANA, DODATNE UGODNOSTI) TER KAVCIJE

- Plačilo prijavnine in 20% avansa namestitve mora biti poravnano v roku 20 delovnih dni od prve prijave oziroma najkasneje do 15.5.2018. Preostali stroški se morajo poravnati do 1. junija 2018.

- Zadnji rok za dokončno potrditev prijave in oddajo pogodbe s točnimi podatki (kategorije, št. udeležencev, podatek o prvem in zadnjem obroku, vrsta namestitve, itd.) je 1.6.2018.

- Ob prihodu je potrebno plačati 150€ kavcije na ekipo za morebitno nastalo škodo med bivanjem. Kavcija je vračljiva ob vašem odhodu v primeru, da na mestu vašega bivanja tekom prireditve in bližnji okolici ni bila storjena škoda z vaše strani. Hkrati kavcija obvezuje ekipe, da se udeležijo vseh pomembnih družbenih dogodkov, kot so otvoritvena in zaključna slovesnost. 

 

D. ODPOVED SODELOVANJA/ PRIJAVE

- Ekipa je uradno registrirana, ko je plačana prijavnina in 20% stroškov nastanitve in prehrane.

- Zadnji rok za prijavo je 5.5.2018, po tem datumu so stroški bivanja višji za 10%.

- V primeru odpovedi sodelovanja po 15.5.2018 ima organizator pravico obdržati prijavnino in 20% zneska nastanitve ter prehrane.

- V kolikor se število udeleženih po 5.5.2018 spremeni je za vsako dodatno osebo potrebno doplačilo, ki znaša 10% zneska namestitve ter prehrane. V primeru odsotnosti katerega od prijavljenih po tem datumu, denarja NE vračamo.

- 1.6.2018 je končni datum za plačilo vseh stroškov nastanitve, prehrane in prijavnine.

- Najkasneje do 1.6.2018 je tudi rok za oddajo podpisane pogodbe s popolnimi podatki (kategorija, število udeležencev, podatki o vrsti nastanitve, itd.)

- Če se število udeležencev po 5.5.2018 poveča želena nastanitev pa je v celoti zasedena, si organizator pridružuje pravico do namestitve dodatnih udeležencev v drugem objektu in poda ceno, ki je določena za to vrsto nastanitve.

 

E. DRUGI SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

-  Prihod pred uradnim začetkom festivala in odhod po uradnem datumu zaključku festivala je mogoč s predhodnim dogovorom z organizatorjem. Vsak dodaten dan bivanja se plača po veljavnem ceniku.

- Namestitvene in s tem tudi prehranske kapacitete so omejene in z vsako rezervacijo ostalih ekip se izbira zmanjša. Ekipa, ki je predhodno rezervirala zahtevano namestitev, ima prednost nastanitve v le-tej.

- V nekaterih tipih namestitev so obroki organizirani v bližnjem prehrambenem objektu.

- Ekipe, ki so nameščene v šolah, kjer tuši niso na voljo, uporabljajo prhe na bližnjih igriščih in mestih, kjer se organizirajo tekme.

- Ekipe morajo ob prihodu izročiti kavcijo v vrednosti 150€ na ekipo za morebitno škodo med bivanjem. Kavcija je vračljiva v primeru, da na mestu bivanja ekip in v bližnji okolici v času prireditve ni bila storjena škoda s strani ekipe. Hkrati kavcija zavezuje ekipe, da se udeležijo vseh pomembnih družbenih dogodkov, kot sta otvoritvena in zaključna slovesnost.

- Če udeleženci ne upoštevajo pravil na igrišču ali v objektu, kjer bivajo, in se ne obnašajo primerno, ima organizator pravico, da jih kaznuje z opozorilom in zadržanjem kavcije. Udeleženci, ki kljub opozorilu še naprej kršijo pravila in se neprimerno vedejo, bodo izključeni iz turnirja.

- Vsako kršenje in povzročitev škode je odgovornost kluba/ ekipe in se ustrezno sankcionira s plačilom škode in izključitvijo iz turnirja, v kolikor gre za večji prekršek.

- Udeleženci Eurofesta sodelujejo na lastno odgovornost in v času tekmovanja niso zavarovani. Zavarovanje za tujino si udeleženci uredijo v lastni državi pred odhodom.

- Najmanjše število oseb je 12 na ekipo.

- V primeru nezadostnega tevila registriranih ekip v posamezni kategoriji se organizator lahko odloči za združitev dveh kategorij.

 

ZA VEČ INFORMACIJ NAS PROSIM KONTAKTIRAJTE NA:

info@eurofest.si

sponzorjiEurofest d.o.o., Ulica 15. maja 21, 6000 Koper | Fax: (+386)-5-640-41-10 | info@eurofest.si
web: tauron.si / 2011