Pogoji poslovanja

A. ORGANIZATOR

Prireditev organizira športna agencija - Eurofest d.o.o., Premrlova ulica 1, 6310 Izola, Slovenija. Namestitev udeležencev je možna samo preko organizatorja!

 

B. PRIJAVA

- Prijavnina znaša:

  • 130 €, če je plačana do 25. 11. 2016
  • 150 €, če je plačana do 25. 1. 2017
  • 170 €, če je plačana po 25. 1. 2017

- Ekipa je uradno prijavljena, ko plača prijavnino in 20% zneska namestitve in prehrane.
- Vsa plačila se vršijo na transakcijski račun podjetja EUROFEST d.o.o.

TRR: SI56 10100 – 0038644698.


C. PLAČILO STORITEV (NAMESTITEV, PREHRANA)

- Plačilo prijavnine in 20% avansa namestitve mora biti poravnano v roku 20 delovnih dni od prve prijave oziroma najkasneje do 15.5.2017.

- Zadnji rok za dokončno potrditev prijave in oddajo pogodbe s točnimi podatki (kategorije, št. udeležencev, podatek o prvem in zadnjem obroku, vrsta namestitve...) je 1.6.2017.

- Ob prihodu je potrebno plačati 150,00€/ekipo (kavcije), za morebitno nastalo škodo na izbrani nastanitvi, hkrati pa obvezuje ekipe da se udeležijo pomebnejših družbenih dogodkov kot so otvoritvena in zaključna slovesnost. Kavcija se v celoti povrne v kolikor ni nastala nobena škoda.


D. ODPOVED SODELOVANJA / PRIJAVE

- Ekipa je prijavljena, ko plača prijavnino in 20% zneska namestitve in prehrane.

- Zadnji rok za oddajo prijave je 5.5.2017.

- Če je prijava izvršena po 15.5.2017 so stroški namestitve 10% višji.

- Ekipam, ki po 15.5.2016 odpovedo sodelovanje, ne vračamo prijavnine in 20% plačila namestitve in prehrane.

- 1.6.2017 - ZADNJI ROK za izvedbo dokončnega plačila prijavnine in namestitve.

- 1.6.2017 – ZADNJI ROK za potrditev prijave s točnimi podatki.

- Organizator si pridržuje pravico odpovedi, če se ekipa prijavi po 5.5.2017 in so že vse nastanitvene kapacitete polne.


E. OSTALE SPLOŠNE DOLOČBE

- Prihod pred pričetkom turnirja in odhod po končanem turnirju s koriščenjem naših storitev je mogoč le ob predhodnem dogovoru. Vsaka dodatna storitev je plačljiva.

- Nastanitvene in prehrambne kapacitete so omejene in se ob zasedenosti le teh oži izbor. Ekipa, ki prej rezervira ima prednost.

- V nekaterih tipih namestitve je prehrana urejena v drugem (bližnjem) prehrambnem objektu.

- Ekipe, ki so nameščene v šolah, ki nimajo tušev, se tuširajo na bližnjih igriščih.

- Udeleženci ob prihodu organizatorju izročijo varščino (kavcijo) za primer poškodbe opreme v nastanitvenem objektu v višini 150€/ ekipo. Plačana varščina (kavcija) bo udeležencem vrnjena ob odhodu, v kolikor ne bo povzročene nikakršne škode v objektih, v katerih so bili nastanjeni in v okolici samih objektov.

- V kolikor udeleženci v času turnirja na igrišču in ob njem ter v nastanitvenih objektih ne upoštevajo hišnega reda in se neprimerno obnašajo, jih organizator lahko kaznuje z opominom in zadržanjem dane varščine. Udeleženci, ki kljub opominu nadaljujejo s kršenjem pravil hišnega reda in se neprimerno obnašajo, bodo s strani organizatorja izključeni s turnirja oz. bodo morali zapustiti nastanitvene kapacitete.

- Vsako kršenje in povzročitev škode je odgovornost kluba / ekipe in se ustrezno sankcionira s plačilom škode in izključitvijo iz turnirja, v kolikor gre za večji prekršek.

- Udeleženci Eurofest-a sodelujejo na lastno odgovornost in v času tekmovanja niso zavarovani. Zavarovanje za tujino si udeleženci uredijo v lastni državi pred odhodom.

- Minimalno število oseb je 12 na ekipo.

- V primeru premajhnega števila prijavljenih ekip v posamezni kategoriji se lahko organizator odloči za združitev dveh kategorij.

sponzorji
Eurofest d.o.o., Premrlova 1, 6310 Izola | Fax: (+386)-5-640-41-10 | info@eurofest.si
web: tauron.si / 2011